Carweb.eu, Eesti suurim sõidukite kuulutus- ja tellimissüsteem

Reklaambännerite avaldamise nõuded ja tingimused:

 • Aktsepteerime GIF, JPG, PNG ja HTML5 vormingus reklaame
 • Flash vormingus reklaame ei aktsepteerita
 • Bännerid võivad olla animeeritud
 • Heli peab olema by Default Silent
 • Igale reklaampinnale on eraldi määratud maksimaalne lubatud kaal (vt. hinnakirjast ).
 • Lisaks failidele tuleb kaasa saata ka URL aadressid, millele reklaamid viitama peavad. Reklaamikanal Carweb.eu ei luba kasutada URL-aadresse, millel reklaamiserver tuvastab viiruslikke või kasutajatele potentsiaalselt kahjulikke tunnuseid. Samuti ei tohi URL aadressid sisaldada täpitähti.
 • Reklaam ei tohi olla eksitav. Reklaamid ei tohi matkida Carweb.eu veebilehe väljanägemist.
 • Küpsiste (Cookie'd) lisamine reklaamile on keelatud
 • Jätame endale õiguse mitte avaldada bännerit, mis koormab liigselt lõppkasutaja protsessorit
 • Jätame endale õiguse mitte avaldada bännerit, mille kaadrite vaheldumine, vilkumine või värisemine toimub kiiremini kui üks kord sekundis.
 • Lisaks Moneklar OÜ poolt kehtestatud nõuetele peavad esitatud reklaamid vastama EV seadustele.

Bänneri kujundustasu alates 40 €. Erilahendustel  hind kokkuleppel.

Reklaami tellimine

Reklaamipinna tellimiseks kinnitab klient reklaamikanali Carweb.eu saadetud pakkumise või esitab omapoolse tellimiskirja, kus on fikseeritud reklaamipinna nimetus, mõõt,  ilmumise periood, tellija rekvisiidid ning kinnitus arve tasumise kohta. E-postiga saadetud pakkumise kinnitus või tellimus on reklaamikanali poolt aktsepteeritav  juhul, kui see on saabunud tellija firma domeeniga e-posti aadressilt. Reklaampinna broneeringu kinnitamiseks ja reklaami avaldamise aluseks on e-kirjaga kinnitatud ja vähemalt 3 tööpäeva enne reklaami ilmumist saadetud pakkumine või tellimiskiri.

Tellimuse tühistamine

Reklaami tellimust saab tühistada e-posti teel, kuni 3 tööpäeva enne  reklaami ilmumist. Kui tellimus  tühistatakse hiljem, tuleb tellijal tasuda 70% reklaami hinnakirjajärgsest hinnast. Kampaanias kogutud klikkide arv ei ole aluseks tellimuse tühistamisele. Moneklar OÜ ei garanteeri reklaamile ühtegi klikki.

Nõuded reklaami sisule

Reklaamikanal Carweb.eu jätab endale õiguse mitte avaldada reklaame mille sisu ei vasta EV reklaamiseadusele ja kehtivatele õigusaktidele,  headele tavadele või  matkivad Carweb.eu veebilehe kujundust. Reklaam ei tohi olla eksitav ja banner ei tohi imiteerida dialoogiaknaid, veateateid ega interaktiivsust simuleerivaid elemente — s.h. rippmenüüsid, otsingulahtreid jms. juhul, kui bannerile tegelikult antud funktsionaalsusi lisatud pole. Moneklar OÜ ei avalda reklaame mis on moraalitud, illegaalsed, ebasündsad, solvavad või mis on vastuolus Moneklar OÜ konkurentsi- ja ärihuvidega. Moneklar OÜ ei võta endale vastutust oma lehekülgedel reklaamitavate kaupade ja teenuste kvaliteedi eest. Moneklar OÜ jätab endale õiguse keelduda reklaami avaldamisest ka muudel ettenägematutel põhjustel, kui peab seda vajalikuks ning nõuete vastu eksimuse ilmnedes katkestada  ka juba alustatud reklaamikampaania. Tellija vastutab avaldamiseks esitatud materjalidel nõutavate autori- ja muude õiguste olemasolu eest. Samuti kohustub reklaami tellija kontrollima, et tema avaldatavad reklaamid vastavad EV kehtivatele õigusaktidele ning kinnitab pakkumise või tellimuse esitamisel, et selle vastu eksimise korral kannab tellija ise kõik kaasnevad kulud. Monekler OÜ on õigus eemaldada Carweb.eu keskkonnast mistahes kasutajaid või kasutajafunktsionaalsust kahjustav või häiriv reklaambänner. Bänneri mahupiirangu ületamisel kuni 20 % rakendub lisatasu (kokkuleppel). Moneklar OÜ on õigus keelduda mahupiirangut ületanud banneri avaldamisest ning nõuda reklaampinna tellijalt tingimustele mittevastava reklaami avaldamata jätmise eest kompensatsiooniks 70% reklaampinna hinnakirja järgsest hinnast. Küpsiste ( Cookie’d) lisamine reklaamile ei ole Carweb.eu keskkonnas lubatud.

Reklaami avaldamine

Reklaamitellimus täidetakse juhul kui nõuetekohane reklaamifail on saadetud vähemalt 1 tööpäev enne tellitud reklaami ilmumist Carweb.eu reklaamiosakonda, erilahenduste ja Skriptiga (HTML5) puhul 3 tööpäeva enne tellitud reklaami ilmumist.

Võimalikud pretensioonid

Pretensioonid ilmunud reklaamide kohta tuleb esitada kirjalikult kolme tööpäeva jooksul alates reklaami ilmumise hetkest. Hilisemaid pretensioone ei rahuldata.

Teenuse eest tasumine

Reklaamiteenuse  avaldamise eest esitatud arve tasumise tähtaeg on 7 tööpäeva alates arve väljastamisest. Õigeaegselt arve tasumata jätmisel on Moneklar OÜ õigus arvestada viivist 0,5% päevas.

Avanev (splash) bänner

Avaneva banneri suur ja väike osa peavad olema ühes pildifailis, nii nagu bannerit avatuna kuvatakse. Avanev bänner võib olla JPG, PNG või GIF vormingus.

Sitehat

Sitehat (saidi kohal on banneri mõõt 990x250) on üheosaline saidi pikkuses klikitav taustabänner, kliendi reklaam vaheldub samal pinnal teiste reklaamidega. Ilmub läbiv terve Carweb.eu keskkonna.

Tehnilised nõuded HTML5 reklaamidele

 1. HTML5-reklaam peab olema korrektses .html vormingus ning võib kasutada kõiki HTML-i, CSS-i ja JavaScripti funktsioone. HTML5 reklaami failid tuleb Carweb.eu-le saata .zip konteineris. .html fail peab asuma .zip konteineris juurkaustas.
 2. HTML-reklaami maksimaalne lubatud maht on määratud igale reklaampinnale eraldi.
 3. Reklaam ei tohi kaasata pilte, JS-i, CSS-i ega muid faile väljaspoolt Carweb.eu-le saadetud .zip konteinerit (v.a. Google’i ja Adobe’i CDN-id).
 4. Reklaamis kasutatud pildi elemendid peaksid olema sprite’itud ühest failist.
 5. Reklaami kood peab kompileeruma ilma konsoolivigadeta.
 6. HTML5 vormingus reklaamist peab olema meile saadetud ka GIF, PNG või JPG vormingus versioon. Vanemate brauserite kasutajatele näitame automaatselt seda alternatiivset pildifaili.
 7. HTML5-reklaam peab sisaldama clickTAG-i. Selle paigaladmiseks on kaks sammu:
  • Kopeeri järgnev kood <head></head> TAG-ide vahele.
   <script>
   	function getQueryStringValue (key) {
   	return decodeURIComponent(window.location.search.replace(new RegExp("^(?:.*[&\\?]" + encodeURIComponent(key).replace(/[\.\+\*]/g, "\\$&") + "(?:\\=([^&]*))?)?.*$", "i"), "$1"));
   	}
   </script>
  • Lisa clickTAG <body> TAG-ile, et see näeks välja nii:
   <body onclick="window.open(getQueryStringValue("clickTAG")); return false;">
 8. HTML-reklaami korrektseks kuvamiseks lisa CSS-i reeglid:

  <style>
    html, body {
      padding: 0;
      margin: 0;
    }
    img {
      border: none;
    }
  </style>
   
 9. Tracking-pikslid võib lisada HTML-reklaamide sisse kui ka saata meile eraldi URL aadressina.
  • Sealjuures tuleb meeles pidada, et tracking-pikslid käivitatakse hiljem (pärast reklaami kuvamist), millest tingituna võib näitamiste statistika erineda.
 10. HTML5-reklaam võiks soovituslikult olla responsive. Selleks tuleks width ja height parameetrid seadistada 100%-le.
 11. Tööriistade (Edge, Swiffy, GWD) poolt loodud HTML-reklaamid peavad samuti alluma eelnevalt välja toodud nõuetele.

Reklaamide saatmine

Valmiskujundused saata - e-mail: reklaam carweb.eu . Faili nimes viidata reklaamisisule ja ilmumiskuupäevale.

Reklaamimüügi kontakt

Moneklar OÜ
Tallinn, 12618
Kadaka tee 183d
tel. +372 666 6645
Faks. +372 666 6660
GSM: +372 56 666 645
reklaam carweb.eu